วิชาการงานอาชีพ / การจัดห้องครัว

41107

ทำไมต้องเรียนการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี

       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ควมเข้าใจเกี่ยวกับงานเพื่อการดำรงชีวิต อาชีพและเทคโนโลยี ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงาน สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสารมาใช้ และประยุกต์ใช้ ในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีนิสัยรักการทำงาน เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่องาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพื้นฐาน อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในสังคมไทยและสากล

การจัดห้องครัว

1362808209-DSC2514JPG-o

Dura%20Supreme2

kitc

ร่างออกแบบห้องครัว
kitchen-zones

1317110058

ผลงานนักเรียน
IMG_20130621_134126

IMG_20130621_134100_1_2

IMG_20130621_133428

IMG_20130621_133529

IMG_20130621_133447

IMG_20130621_133717

                   พวกผมเก่งมั้ยครับ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s